fot

     Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci wzięli udział w ogólnopolskiej akcji  Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta.” Ta szczególna akcja odbywa się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

    Tak jak, co roku uczniowie wraz z nauczycielami porządkowali groby żołnierzy września 1939 r, których mogiły znajdują się na miejscowym cmentarzu, grób artysty – malarza Władysława Czachórskiego, groby zmarłych nauczycieli m.in. śp. Heleny Ficińskiej i śp. Jadwigi Jęczmieniowskiej.

    Na grobach lokalnych bohaterów – dowódców oddziałów i żołnierzy AK; śp. Pawła Runkiewicza ps. Czarny, śp. Kazimierza Wróblewskiego ps. Maryśka, śp. Reginy Boczkowskiej ps. Zew zostały zapalone znicze.

Galeria