20211026 101026

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” – Jan Paweł II

     26 października 2021 r. w Klubie Garnizonowym 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu miało miejsce uroczyste podsumowanie konkurs „Patriotyzm moimi oczami”, organizatorem którego była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu. Prace literackie uczennic naszego liceum ogólnokształcącego zostały docenione; Oliwia Adamczuk zajęła II miejsce, a Karolina Staszczuk otrzymała wyróżnienie.

      Konkurs miał na celu budzenie i utrwalanie dumy z naszego dziedzictwa narodowego, pogłębianie wiedzy historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

      Opiekę merytoryczną nad powstałymi pracami konkursowymi sprawowała pani Krystyna Zienkiewicz.

Galeria