IMG 20211011 090301

    Dzień Drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

    W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od około 2002r. w dniu 10 października. Jest organizowany również w naszej szkole i ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie przyrody w życiu człowieka, a tym samym na potrzebę dbania o otaczające środowisko. W ramach akcji odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych i szóstej z leśniczym, który wskazał na różnorodność drzew w naszym regionie oraz potrzebę ich ochrony ze względu na funkcje, jakie pełnią: oczyszczają powietrze, wzbogacają środowisko w tlen, są schronieniem i pożywieniem dla wielu zwierząt… Z tej okazji została również przygotowana gazetka na korytarzu szkolnym, a klasa czwarta wykonała plakaty na temat „Dlaczego należy chronić drzewa?”