P1460560b

    14 października świętowaliśmy szczególny jubileusz 70 – lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu oraz Dzień Edukacji Narodowej.
Z powodu pandemii koronawirusa nasze obchody jubileuszowe przybrały skromniejszą formę.

   Naszą uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą sprawowaną przez księży absolwentów: ks. Mariana Kaczmarę, ks. Mariana Oszusta, ks. Mirosława Prokopa, ks. Józefa Bednarskiego, ks. Andrzeja Chilewicza, ks. Krzysztofa Hawro oraz księdza proboszcza ks. Zygmunta Żółkiewskiego. Następnie uroczystości przeniosły się na halę sportową Zespołu Szkół.

   Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, pani Ewa Łapa - inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, pan Bartosz Popkek - Wójt Gminy Grabowiec, Pani Elżbieta Czata - Przewodniczącą Rady Gminy Grabowiec, ks. Krzysztof Hawro – Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu, pani Ewelina Kołodziej - przewodniczącą Rady Rodziców. Emerytowani nauczyciele, pracownicy liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej.

   Po powitaniu gości przez dyrektor Elżbietę Widyma, uczniowie III klasy liceum ogólnokształcącego zaprezentowali historię powstania szkoły oraz nagrane wspomnienia z emerytowanymi nauczycielami: panią Celiną Kołtun, panią Teresą Wojtas oraz absolwentami panem Tadeuszem Kazarem, panią Małgorzatą Szumiło oraz panią Marią Pluta z domu Gruszecka.

    Nad przedstawioną przez uczniów częścią artystyczną czuwali pani Anna Danilczuk, pani Anna Kwiatkowska – Sankiewicz, pan Karol Chilewicz. Misterna dekoracja powstała pod okiem pani Jolanty Bednaruk vel Bednarczuk, przy pomocy pani Barbary Nowak i pani Ewy Radelczuk.

Galeria