20211005 094147

    II wojna światowa przyniosła ogrom zniszczeń, przesunięcia granic, pochłonęła wiele milionów istnień ludzkich. Nazistowska polityka prowadzona przez III Rzeszę ukierunkowana była na zagładę nie tylko narodu żydowskiego, ale także Polaków oraz innych Słowian.

     Aby przybliżyć okrutne wydarzenia z czasów II wojny światowej uczniowie klas ósmych udali się 5 października br. z wycieczką do Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 r. wymordowano około 450 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale też z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji.

    Kolejnym etapem naszej wyprawy historycznej było oddanie hołdu poległym żołnierzom Armii Lublin dowodzonej przez gen. Tadeusza Piskora, którzy walczyli we wrześniu 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim. Ich mogiły znajdują się na cmentarzy wojskowym w Tomaszowie Lubelskim.

     Jednym z założonych celów wycieczki było rozbudzenie świadomości patriotycznej wśród uczniów.

     Serdeczne podziękowania kierujemy dla naszego przewodnika Pana Waldemara Greniuka.

Galeria