szczepienie

Szczepieniem przeciw covid-19 mogą być objęci uczniowie od 12 do 18 lat.

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci w wieku od 12 roku życia na szczepienie przeciw covid-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach odbywa się cały proces, który obejmuje:

  • zgodę rodzica,
  • kwestionariusz,
  • kwalifikację lekarza,
  • szczepienie.

Harmonogram szczepień w trakcie roku szkolnego.

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonywane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą się odbywały według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09 – 5.09) – tydzień informacyjny.

Będą się odbywały lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat szczepień,

  • II tydzień września (6.09 – 12.09) – tydzień przygotowania do szczepień.

Wychowawcy będą zbierali zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci.

  • III tydzień września (13.09 – 19.09) – tydzień szczepień.

Szczepionka przeciw covid-19 jest darmowa. Szczepienie jest dobrowolne.

Po wypełnieniu wszystkich dokumentów obecność rodzica w trakcie szczepienia jest wskazana ale nie obowiązkowa. Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny).

 

List Ministra Zdrowia do rodziców.

Szczepienie dzieci 12 – 19 lat. Rekomendacje dla rodziców.

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem.

 

Przydatne strony internetowe:

www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

www.pacjent.gov.pl/

www.gov.pl/web/gis/szczepienia4

www.szczepienia.pzh.gov.pl/

www.nfz.gov.pl/

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly