quality

     Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

     Celem projektu „I'm writing I'm sharing" było dążenie do rozwoju umiejętności pisania
w języku angielskim oraz poprawy kreatywności i pewności siebie. Uczniowie biorący udział w projekcie mogli poznać inne kultury i nawiązać kontakt z rówieśnikami mieszkającymi w Turcji, podnosząc tym samym umiejętności informatyczne, korzystając z technologii - narzędzi web 2.

Koordynatorem projektu była pani Aleksandra Chilewicz. 

Relacja z przebiegu projektu

https://youtu.be/NVx3pmUYIvA

Projekt w internecie

Traditional polish recipe https://www.youtube.com/watch?v=NSLzH2hPHVo

Facebook page https://www.facebook.com/groups/299641724616237/

Story https://www.storyjumper.com/book/read/98177156/nbsp-nbsp-nbspAlice-in-a-search-of-friendship