DSCN9641

 

      Uczniowie naszej szkoły wraz nauczycielami historii przystąpili do udziału w projekcie „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja historii”. W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

-   konkurs historyczny „Wakacje z historią”

- lekcja historii online z elementami debaty/dyskusji o Żołnierzach Niezłomnych Zamojszczyzny.

     Inicjatorem projektu jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Delegatura Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu Celem projektu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja wiedzy na temat Polskiego Podziemia Niepodległościowego i czynach żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych, którzy na terenie Zamojszczyzny m.in. w Powstaniu Zamojskim, podczas Akcji „Burza” oraz w okresie powojennym podjęli walkę zbrojną
o wolność Ojczyzny. Chcemy także poprzez planowane działania upowszechniać historyczną wiedzę, tak ważną dla pielęgnowania lokalnej, a także narodowej tożsamości.

     Pierwszym naszym działanie była wycieczka uczniów kl. 7 a i 2 LO szlakiem „Powstania Zamojskiego.” Młodzież wraz z opiekunami odwiedziła Szewnię Górną gdzie znajduje się pomnik upamiętniający Żołnierzy Powstania Zamojskiego, a następnie zwiedziła Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z Wystawą Czasową Poświęconą Żołnierzowi Niezłomnemu Wyklętemu – Sierżantowi Józefowi Franczakowi ps. „Lalek”.

   W drodze powrotnej odwiedziliśmy miasto dr Zygmunta Klukowskiego -  lekarza,  historyka regionalisty, autora pamiętników z okresu okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie, oficera Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej.

Galeria