DSC01194
 
11 maja br. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu – pod okiem policjantów z Posterunku Policji w Miączynie – przystąpili uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej.
Karta rowerowa jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Można ją uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Galeria