boisko

Od 4 czerwca (piątek) do 31 sierpni 2021 r. czynne boisko wielofunkcyjne, w dniach od wtorku do soboty, w godz. 16.30 – 20.30.

Uczestnikom korzystającym z boiska przypominany o odpowiednim zachowaniu, stosowaniu się do poleceń opiekuna, przestrzeganiu zasad bhp i wytycznych GIS związanych z zapobieganiem COVID-19:

  1. Dezynfekcja dłoni przed wejściem na boisko.
  2. Dezynfekcja sprzętu sportowego po każdej grupie.
  3. Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby.

Opiekę sprawuje pani Dominika Malinowska.