Sienkiewicz w liczbach

          Pamiętając o patronie naszej szkoły Henryku Sienkiewiczu, uczennice klas  ósmych: Martyna Kaczmara (8b), Oliwia Hołdaś (8b), Klaudia Kraj (8b), Aleksandra Markowska (8b), Olga Staszczuk (8a) wykonały prace plastyczne ,,Sienkiewicz w liczbach", chcąc w ten sposób ukazać jak ważna jest matematyka w przedstawieniu życia i twórczości pisarza. Ważniejsze daty związane z twórczością Sienkiewicza zostały zapisane za pomocą znaków rzymskich, liczb będących rozwiązaniem równania.

          Temat pracy plastycznej zaproponowała uczniom nauczycielka matematyki p. Marzena Salińska