Mistrz Matematyki 2021
 
    W kwietniu bieżącego roku został zorganizowany  szkolny konkurs ,,Mistrz Matematyki 2021" dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, przeprowadzony został w formie testu na platformie Teams, za pomocą formularzy Forms. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte w czasie określonym przez komisję konkursową.

   Komisja konkursowa w składzie: Marzena Salińska, Iwona Karczmarz, Dorota Zapalska po sprawdzeniu prac i podsumowaniu wyników przyznała tytuł „Mistrza Matematyki 2021" następującym osobom:

Klasa IV – Małgorzata Rachańska (4a) i Jakub Romaniuk (4a)
Klasa V – nie przyznano
Klasa VI – Kacper Kaczmara (6b) i Dominik Wójciuk (6a)
Klasa VII – nie przyznano
Klasa VIII – Przemysław Deda (8b)

Nagrody zostaną wręczone w czerwcu.