info

Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, którzy od 17 maja br. przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od najbliższego wtorku z najmłodszymi uczniami z kl. I – III spotkamy się w szkole. Zajęcia lekcyjne rozpoczynamy o godz. 8.00, wejście do szkoły jest nadal od stomatologa.

Apelujemy do rodziców, aby przestrzegali zasad dystansu społecznego (w „strefie rodzica” może przebywać tylko jeden rodzic). Uczniom przypominamy o noszeniu w „ strefie wspólnej” maseczek oraz dezynfekcji i zachowaniu odległości.

Harmonogram dowożenia przedszkolaków i uczniów, ważny od 4 maja do 14 maja br.