Wszelkie sprawy związane ze składaniem wniosków do przedszkola i szkoły podstawowej oraz wydawaniem zaświadczeń prosimy załatwiać telefonicznie (tel. do sekretariatu 84 65 12 417).

        Wszelkie dokumenty prosimy zostawiać w pudełku na korespondencję lub na stoliku (wejście do szkoły od parkingu).