Celem tego dnia jest przede wszystkim szerzenie świadomości o tym, że:

- dostęp do czystej wody to prawo człowieka,

- na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej (obecnie to aż 785 milionów osób), 

- jesteśmy za to współodpowiedzialni, 

- oszczędzanie wody to za mało. 

Uczniowie klasy II LO przygotowali prezentacje multimedialne, w których przedstawili właściwości  wody pod względem chemicznym, jej ogromną rolę w środowisku i w organizmach oraz przypomnieli o konieczności i sposobach oszczędzania wody. Zapraszamy do ich obejrzenia.