26 marca 1943 r. w pobliżu budynku Arsenału w Warszawie (u zbiegu ulic Długieji Bielańskiej ) członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów, pod dowództwem Stanisława Broniewskiego ps. „Orsza”, dokonali udanej akcji odbicia z rąk Gestapo harcmistrza Janka Bytnara ps. „Rudy”. W akcji pod Arsenałem, która otrzymała kryptonim „Meksyk II”, uwolniono 21 więźniów,  przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha na Pawiak. Wśród nich był właśnie „Rudy”. W akcji brali udział przyjaciele Janka Bytnara: Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” oraz Maciej Aleksy Dawidowski ps. „Alek”. Następnego dnia po akcji, 27 marca, w odwecie Niemcy rozstrzelali na dziedzińcu więziennym Pawiaka 140 Polaków i Żydów. „Alek” i „Rudy” zmarli 30 marca 1943 roku.

26 marca 2021 r. przypada 78. rocznica akcji pod Arsenałem. Uczniowie klasy VIII a, na lekcjach języka polskiego, poznawali losy bohaterów książki A. Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”, czyli losy „Rudego”, „Zośki” i „Alka”. W ramach zajęć odtworzyli także przebieg akcji pod Arsenałem. Na zakończenie pracy z lekturą uczniowie zrealizowali projekt, który miał na celu utrwalenie wiadomości dotyczących lektury, przybliżenie społeczności szkolnej postaci Janka Bytnara, Tadeusza Zawadzkiego oraz Macieja Aleksego Dawidowskiego, a także upamiętnienie rocznicy akcji pod Arsenałem. Opiekunem projektu była pani Beata Jaworska.

Moment uwolnienia „Rudego” tak opisywał Tadeusz Zawadzki: „Gdy wszyscy więźniowie wysypali się na ulicę, z głębi wozu ukazał się Janek gramoląc się na czworakach przez ławki. Ogolona głowa, twarz zielono-żółta, zapadnięte policzki, olbrzymi siniec pod okiem, sine uszy. Wielkie oczy szeroko otwarte, patrzące na nas. Porwaliśmy go na ręce. Każde dotknięcie go przez nas wywoływało krzyk bólu”. („Kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Relacja Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, kwiecień 1943 rok).