Nauka zdalna, 22 marca – 9 kwietnia 2021 r.

 

Najważniejsze zmiany i zasady w funkcjonowaniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego:

  1. Naukę w trybie zdalnym będą realizować uczniowie szkół podstawowych (kl. I – VIII) oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego.
  2. Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.
  3. Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu (wniosek rodzica).
  4. Dla uczniów klas ósmych nadal będą organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach – na dotychczasowych zasadach.
  5. Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  6.  Uczniowie oddziałów sportowych (kasa 6a i 7a) będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W szkole nie będą prowadzone zajęcia wychowania fizycznego.
  7. Zajęcia rewalidacyjne na wniosek rodziców mogą być organizowane w szkole.

Zmianie nie uległa praca przedszkola. Pracują stacjonarnie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Dyrektor Zespołu Szkół

Elżbieta Widyma