Zawodowy strzał w 10

 

    Dnia 9 marca b.r miała miejsce kolejna już edycja wydarzenia „Zawodowy strzał w10! – wybierz swoją przyszłość". Ze względu na pandemię w wersji online za pomocą aplikacji Teams. Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty – Delegatura w Zamościu. Adresatem: uczniowie klas 8 szkoły podstawowej, rodzice, wychowawcy tych klas, szkolni doradcy zawodowi.
   Zasadniczą część spotkania stanowiły prezentacje/filmy/pokazujące specyfikę kształcenia w określonych zawodach przygotowane przez szkoły ponadpodstawowe z powiatu zamojskiego i miasta Zamość. Zaprezentowano również Informator Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz inne źródła pozyskiwania wiedzy na temat ofert kształcenia zawodowego w naszym regionie. Materiały te można znaleźć na stronie www.kuratorium.lublin.pl

Szkolny doradca zawodowy