Dnia 2 marca dzieci z oddziału przedszkolnego 0a odwiedziły bibliotekę szkolną. Z uwagą słuchały jak należy zachować się w bibliotece, jak dbać o wypożyczane książki. Poznały też bogaty księgozbiór biblioteki. Przedszkolaki były bardzo dumne z faktu przyjęcia w poczet czytelników. Z radością wybrały swoje pierwsze wypożyczone z biblioteki książeczki.