Realizacja tematyki „Życie ludzi dawniej i dziś" była okazją do wzbogacenia zajęć lekcyjnych o spotkanie z nauczycielem historii p. Waldemarem Greniukiem w miejscu dawnej izby pamięci. Zostały tam jeszcze niektóre eksponaty z przeszłości, które uczniowie obejrzeli z wielkim zainteresowaniem. Wiedza uczniów poszerzyła się o nowe słownictwo, poznali  dawne zawody, które były na wsi, takie jak: kołodziej, bednarz, kowal, rymarz, cieśla. Uczniowie  dostrzegli zmiany na wsi na przestrzeni dziejów.

      Dziękujemy za interesujący przekaz wiadomości Panu Waldemarowi.