- przedmiotowych:

  • wychowania wczesnoszkolnego
  • nauczania przedszkolnego
  • humanistycznym
  • matematyczno - przyrodniczym
  • artystycznym

    - wychowawczych - dla każdego etapu edukacyjnego 
    - programowych - dla każdego oddziału
    - innych:

  • do spraw analiz jakości kształcenia
  • wspierających
  • zadaniowych