W pracy zbiorowej "Poradnik szkolnego programu profilaktyki" (2003): 
-"Zbiór ćwiczeń dotyczących uczuć, komunikacji, zależności i uzależnień" - Marzena Salińska,
-Scenariusze zajęć: "Odmawiam asertywnie", "Jak wejść do nowej grupy koleżeńskiej aby czuć się w niej dobrze i jednocześnie być niezależnym?" - Hanna Pedowska.

W pracy zbiorowej WODN w Zamościu (2005): 
-"Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum" - Maria Pawłowska, Marzena Salińska.

W pracy zbiorowej "Nauczanie ortografii w kształceniu zintegrowanym" (ODN w Zamościu, 2003): 
-Regulamin "Konkursu ortograficznego dla pierwszego etapu nauczania" - Barbara Kondrat, Lucyna Marnik, Elżbieta Pomazanka.