W roku 2013:

IX Lubelska Wojewódzka Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
mgr Elżbieta Widyma "Działania edukacyjne i profilaktyczne szkoły mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci".

Uroczystości z okazji 70. rocznicy wysiedlenia i 69. rocznicy pacyfikacji Grabowca i okolic
mgr Waldemar Greniuk "Dzieci Zamojszczyzny a młode pokolenie Polaków". 

W roku 2009:

VIII Lubelskie Wojewódzkie Seminarium Ruchu Drogowego 
mgr Elżbieta Widyma: "Wychowanie komunikacyjne w szkole jako element podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego". 

W roku 2008: 

Konferencja naukowa Grabowiec 740 lat – Henryk Sienkiewicz – Władysław Czachórski 

mgr Waldemar Greniuk: "Historia Grabowca do utraty niepodległości Rzeczpospolitej".