Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła Podstawowa

 

 UWAGA!!! Przed przystąpieniem do czytania poniższej treści proszę zapoznać się z informacją umieszczoną bezpośrednio pod Rekrutacją

 

I. Zgłaszanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu

Wszystkie dzieci mieszkające na terenie Gminy Grabowiec, które w roku szkolnym 2020/2021 winny rozpocząć naukę w klasie pierwszej będą przyjmowane do Szkoły Podstawowej w Grabowcu po zgłoszeniu złożonym do Zespołu Szkół w Grabowcu. Zgłoszenie w wersji edytowalnej jest dostępne tu. (Zgłoszenie do I klasy 2020_2021.doc) Zgłoszenia dzieci z terenu Gminy Grabowiec traktujemy jako rekrutację podstawową.

II. Wnioski o przyjęcie dzieci z innych gmin do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu

Przewidujemy możliwość przyjęcia dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu. Przyjęcie będzie przeprowadzone na zasadzie rekrutacji uzupełniającej. W obecnej sytuacji termin składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej jest taki sam jak termin zgłaszania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec, tj. do 15 kwietnia 2020 r.

Obecnie ograniczamy się do przyjmowania wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej w Grabowcu. Wniosek w wersji edytowalnej znajduje się tutaj. (Wniosek I klasa 2020_2021.doc) Przy kwalifikowaniu dzieci do przyjęcia będziemy brali pod uwagę następujące kryteria:

  1. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka - kandydata do pierwszej klasy, do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu - do przedszkola, szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.
  2. Zobowiązanie rodziców do samodzielnego dowożenia i odbierania dziecka do i ze szkoły.
  3. Wielodzietność rodziny kandydata.
  4. Wydane w stosunku do kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
  5. Samotne wychowywanie dziecka.
  6. Pozostawanie kandydata pod pieczą zastępczą.

Każdemu z powyższych kryteriów będzie przyznane 10 punktów.

Kryteria wymienione w punktach 1 i 2 będą oceniane na podstawie zapisów we wnioskach. Pozostałe kryteria będą oceniane na podstawie dokumentów, które rodzice/opiekunowie złożą na wezwanie komisji rekrutacyjnej, w terminie możliwym do wykonania ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego.

Zespół Szkół w Grabowcu, w sytuacji wolnych miejsc w klasie/klasach pierwszych i małej liczby wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej, zastrzega sobie możliwość przyjęcia wszystkich kandydatów zgłoszonych we wnioskach, bez ustalania kolejności w rekrutacji uzupełniającej.

Rok Patrona

Szkoła dla Niepodległej

sto lat niepodległości

O Grabowcu

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Zespół Szkół w Grabowcu im. Henryka Sienkiewicza | Administrator strony UNIDEB