Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przedszkole samorządowe

 

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do czytania poniższej treści proszę zapoznać się z informacją umieszczoną bezpośrednio pod Rekrutacją 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu

oraz do oddziału przedszkolnego

– oddziału zerowego (tzw. „zerówki”)

w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu

na rok szkolny 2021/2022

I. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne, w zależności do liczby kandydatów do odpowiedniej formy wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie gminy w stosunku do planowanych wolnych miejsc w poszczególnych formach wychowania przedszkolnego, przeprowadza się w jednym lub kilku etapach.

Jeżeli, pomimo przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego z kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Grabowiec, w danej formie wychowania przedszkolnego pozostają wolne miejsca będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, także dla kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Grabowiec.

 

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu 

 

Etap postępowania – czynności, działania komisji rekrutacyjnej

Czynności rodzica

Termin

od

do

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Deklarowanie kontynuowania wychowania przedszkolnego

Rodzic dziecka dotychczas uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu:

- pobiera deklarację ze strony internetowej (poniżej tabeli) lub z miejsca wyłożenia - przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

-  wypełnia deklarację, oraz

- składa w określonym terminie w wersji elektornicznej - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

15 lutego 2021 roku

5 marca 2021 roku

Przyjmowanie do Samorządowego Przedszkola

I etap postępowania rekrutacyjnego – na podstawie kryteriów ustawowych

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola  wraz z kompletem dokumentów

Rodzic dziecka w wieku od 3 do 5 lat (lata urodzenia: 2018, 2017, 2016), które zamierza zgłosić do wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu:

- zapoznaje się z ofertą Przedszkola,

- pobiera wniosek ze strony internetowej (poniżej tabeli) lub z miejsca wyłożenia - przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

- wypełnia wniosek,

- kompletuje dokumenty wymagane w I etapie postępowania rekrutacyjnego (niektóre druki dostępne w cz. III lub w sekretariacie Zespołu):

  •        oświadczenie o wielodzietności;
  •      orzeczenie dotyczące kształce-nia specjalnego, o niepełnosprawności kandydata[1];
  •     orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzica lub obojga rodziców kandydata[2];
  •     orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzeństwa kandydata[3];
  •     dokument o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie[4];
  •     dokument o objęciu kandydata pieczą zastępczą[5],

- składa komplet dokumentów, w określonym terminie, w wersji elektornicznej - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

1 marca  2021 roku

30 marca 2021 roku

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym wezwania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do uzupełnienia dokumentów.

 

7 kwietnia  2021 roku

16 kwietnia 2021 roku

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej Zespołu Szkół

16 kwietnia  2021 roku

godz. 10:00

23 kwietnia 2021 roku

godz. 15:00

Postępowanie odwoławcze:

- uzasadnienie komisji odmowy przyjęcia kandydata,

- rozpatrzenie ewentualnego odwołania przez Dyrek-tora Zespołu 

Wystąpienie o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Wniesienie ewentualnego odwołania do Dyrektora Zespołu.

16 kwietnia  2021 roku

godz. 10:00

30 kwietnia  2021 roku

godz. 14:00

Ogłoszenie, na stronie internetowej Zespołu, list dzieci przyjętych do przedszkola

 

7 maja  2021 roku

godz. 10:00

 

 


 

[1]Dokument w postaci: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełno-sprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)

[2]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[3]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[4]Dokument w postaci: prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

[5]Dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 821, z późn. zm.).

 

 

 

 2. Postępowanie rekrutacyjne do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale zerowym w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu

 

Etap postępowania – czynności, działania komisji rekrutacyjnej

Czynności rodzica

Termin

od

do

Przyjmowanie do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w odziale zerowym w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu.

I etap postępowania rekrutacyjnego – na podstawie kryteriów ustawowych

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola  w Grabowcu wraz z kompletem dokumentów

Rodzic dziecka w wieku 6 lat (rok urodzenia 2014) lub dziecka w innym wieku,  które zobowiązane jest w 2020 roku do rozpoczęcia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego albo dziecka młodszego, którego rodzic uznaje za właściwe odbycie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w oddziale zerowym Samorządowego Przedszkola w Grabowcu:

- pobiera wniosek ze strony internetowej lub z miejsca wyłożenia - przy wejściu do szkoły, od strony parkingu,

- wypełnia wniosek,

- kompletuje dokumenty wymagane w I etapie postępowania rekrutacyjnego (niektóre druki dostępne w cz. III lub w sekretariacie Zespołu):

  •       oświadczenie o wielodzietności;
  •   orzeczenie dotyczące kształcenia specjalnego, o niepełnosprawności kandydata[6];
  •    orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzica lub obojga rodziców kandydata[7];
  •    orzeczenie/-a niepełnosprawności rodzeństwa kandydata[8];
  •    dokument o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie[9];
  •    dokument o objęciu kandydata pieczą zastępczą[10],

- składa komplet dokumentów, w określonym terminie, w wersji elektronicznej - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

1 marca  2021 roku

30 marca 2021 roku

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym wezwania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności do uzupełnienia dokumentów.

 

7 kwietnia 2021 roku

16 kwietnia 2021 roku

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej Zespołu Szkół

16 kwietnia  2021 roku

godz. 10:00

23 kwietnia 2021 roku

godz. 15:00

Postępowanie odwoławcze:

- uzasadnienie komisji odmowy przyjęcia kandydata,

- rozpatrzenie ewentualnego odwołania przez Dyrektora Zespołu 

Wystąpienie o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Wniesienie ewentualnego odwołania do Dyrektora Zespołu.

16 kwietnia  2021 roku

godz. 10:00

30 kwietnia  2021 roku

godz. 14:00

Ogłoszenie, na stronie internetowej Zespołu, list dzieci przyjętych do oddziału "zerowego" Samorządowego Przedszkola w Grabowcu.

 

7 maja  2021 roku

godz. 10:00

 

[6]Dokument w postaci: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)

[7]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 6.

[8]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 6.

[9]Dokument w postaci: prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

[10]Dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 821, z późn. zm.).

 

          II. Kryteria rekrutacji i ich waga

          W postępowaniu rekrutacyjnym w 2021 roku, zarówno do wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu, jak również do spełniania rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Grabowcu, będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, to jest – kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.). Kryteria te to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość i dla potrzeb rekrutacji, o których mowa w niniejszym dokumencie, została ona przyjęta – po 10 punktów. Zgodnie z tym: maksymalna możliwa do osiągnięcia w procesie rekrutacji punktacja wynosi 70 punktów

 

 

III. Szczegóły dotyczące dokumentów składanych w postępowaniach rekrutacyjnych

 

Podstawowymi dokumentami składanymi w postępowaniach rekrutacyjnych są:

 •       deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu – pliki do pobrania: wersja edytowalna - deklaracja.doc; wersja do ręcznego wypełnienia – deklaracja.pdf
 •      wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu – pliki do pobrania: wersja edytowalna – wniosek_przedszkole.doc; wersja  do ręcznego wypełnienia – wniosek_przedszkole.pdf
 •      wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, zerowego w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu celem odbycia rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – pliki do pobrania: wersja edytowalna – wniosek_zerówka.doc; wersja do ręcznego wypełnienia – wniosek_zerówka.pdf

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów ustawowych. Dołącza się tylko takie dokumenty, które potwierdzają spełnienie odpowiedniego kryterium.

 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata

 

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć oświadczenie. W uproszczeniu: rodzina wielodzietnia to rodzice/rodzic plus co najmniej trójka dzieci. Szczegółowe wyjaśnienie zawiera wzór:

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych oświadczeń – odpowiednia klauzula w oświadczeniu.

 

 

2. Niepełnosprawność kandydata

 

 

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata

 

 

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie/-nia o niepełnosprawności lub orzeczenie/-nia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Dokument/-y należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 256, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu

 

 

4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć orzeczenie/-nia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie/-nia o niepełnosprawności lub orzeczenie/-nia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Dokument/-y należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 256, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Przez samotne wychowywanie rozumie się również wychowywanie przez pannę/kawalera – wówczas jako potwierdzenie spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie wg wzoru.

Dokument (wyrok lub akt zgonu) należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256, z póź. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Oświadczenie należy złożyć zgodnie z poniższym wzorem.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych oświadczeń – odpowiednia klauzula w oświadczeniu.

 

 

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) – powierzenie pieczy zastępczej przez sąd, umowa pieczy zastępczej zawarta ze starostą.

Dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

składa komplet dokumentów, w określonym terminie, w wersji elektronicznej - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

Rok Patrona

Szkoła dla Niepodległej

sto lat niepodległości

O Grabowcu

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Zespół Szkół w Grabowcu im. Henryka Sienkiewicza | Administrator strony UNIDEB